مراسم غبارروبی ضریح و مسجد

مراسم غبارروبی ضریح و مسجد جمعه 7/5/1390 ساعت 7 صبح انجام میگیرد
گزارش تخلف
بعدی